top of page

Trường có cấp bằng Tóc không?

Nếu Anh chị có giờ hay bằng ở bang khác muốn chuyển qua South Carolina - Trường có dợt thi lý thuyết và thực hành Tóc cho anh chị.

Đây là một trong nhiều Anh chị có bằng và được trường dợt thi lấy bằng Tóc ở South Carolina. Chị Tuyền (ngồi giữa) _ có bằng Tóc tại Texas – sau bao nhiêu lần nộp chuyển bằng qua South Carolina đều không được cho đến khi bằng hết hạn luôn…. Được người bạn giới thiệu thì chị Tuyền tìm đến VTran làm thủ tục hồ sơ lại và được Trường VTran dợt lại phần thi lý thuyết và thực hành của Tóc "chị cũng sợ thi tiếng anh và sợ thi thực hành luôn” đó là chia sẻ của chị trước khi bắt đầu.

Cuối cùng sau các thủ tục và dợt thi chị đã hoàn thành xong phần thi lý thuyết và thực hành. Chị Tuyền chia sẻ thêm “Thật may mắn biết trường VTran và được các thầy cô hỗ trợ mọi thứ, bây giờ chị tự tin đi làm với bằng Tóc trong tay" Chúc mừng chị.

Nếu Anh chị em cần giúp đỡ chuyển bằng Nail/Facial/Tóc qua South Carolina thì hãy liên hệ với qua số điện thoại: 704-523-4834 (text/call) để được tư vấn cụ thể thêm. ......

PS: VTran - 18 năm uy tín chuyên 2 bang North Carolina và South Carolina. Nails, Facial, Tóc - hỗ trợ lý thuyết tiếng Việt, tiếng Anh và đổi bằng NC & SC.

7 views0 comments

Comments


bottom of page