top of page

LẤY BẰNG SOUTH CAROLINA

Nhiều Anh chị muốn lấy bằng South Carolina vì nhiều lý do: gia đình, anh chị em chuyển qua South, có bạn bè mở tiệm ở South, giá nail ở South cao, làm xuyên bang VA, NC, GA, SC,…nên sẵn sàng tìm hiểu các thông tin và dịch vụ để có bằng South,… có nhiều người bằng FL nói chỉ chuyển qua VA hay Wisconson,… rồi chuyển qua South,.. Để tìm mọi cách không cần thi lại... vì biết bên South nổi tiếng thi khó và giấy tờ khó.

Có nhiều anh chị tìm đến VTran qua giới thiệu hay bạn bè sau khi trải qua 1 quá trình rất lâu và dài... mà vẫn chưa có bằng. Hay thi rớt hơn 5 lần vẫn chưa có bằng South, đến VTran học và thi lần đầu đều đạt kết quả.

Để có bằng South, Anh chị chỉ cần tìm hiểu kỹ 3 điều kiện sau: - Bằng gốc ở đâu thì dùng bằng đó chuyển - NIC là điều kiện của South yêu cầu - Tìm hiểu kỹ Trường hay dịch vu làm giấy tờ cho anh chị.

Nếu Anh chị em cần giúp đỡ chuyển bằng Nail/Facial/Tóc qua South Carolina thì hãy liên hệ với qua số điện thoại: 704-523-4834 (text/call) để được tư vấn cụ thể thêm. ......


PS: VTran - 18 năm uy tín chuyên 2 bang North Carolina và South Carolina. Nails, Facial, Tóc - hỗ trợ lý thuyết tiếng Việt, tiếng Anh và đổi bằng NC & SC.

300 views0 comments

Comments


bottom of page