top of page

Bằng South Carolina

Chị làm nail bao nhiêu năm rồi giờ muốn lấy bằng ở South Carolina mà chỉ muốn thi tiếng Việt thôi thì trường có thể giúp không?


Bên South Carolina chỉ có thi tiếng Anh, Nhưng Anh chị có thể tham khảo cách này: Trường VTran cơ sơ chính ở North Carolina – Bên NC có cho thi 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Mễ. Nếu Anh chị đăng ký học tại NC – hoàn thành giờ học, thi tiếng Việt -> có bằng và sau đó lấy bằng NC chuyển qua South cùng tiêu chuẩn NIC nên không cần phải thi lại. Cũng có thể áp dụng cho các tiểu bang khác cùng tiêu chuẩn

Và Trường VTran đã giúp rất nhiều anh chị người Việt mình có bằng South.

Nếu Anh chị em cần giúp đỡ chuyển bằng Nail/Facial/Tóc qua South Carolina thì hãy liên hệ với qua số điện thoại: 704-523-4834 (text/call) để được tư vấn cụ thể thêm.

….

PS: VTran - 18 năm uy tín chuyên 2 bang North Carolina và South Carolina. Nails, Facial, Tóc - hỗ trợ lý thuyết tiếng Việt, tiếng Anh và đổi bằng NC & SC.

6 views0 comments

Comments


bottom of page