top of page

Bạn có thể được phép có bằng ở nhiều tiều bang không?


Có là nếu bạn vừa học xong chương trình Nail và có bằng ở North Carolina. Sau đó lại muốn lấy bằng ở South thì bạn chỉ cần đổi bằng Nails từ North sang South Carolina mà không cần phải thi lại. NẾU BẠN MUỐN GIỮ 2 BẰNG THÌ CHỈ CẦN RENEW MỖI NĂM THÔI. Vậy bạn có bằng ở 2 tiểu bang.

ĐỒNG THỜI Nếu bạn quan tâm bằng cách nào lấy được bằng Nail trong 7 tuần đừng ngại gọi/nhắn tin để biết ngày khai giảng Nail ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Liên lạc số: (704) 523-4834 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé! https://vtranbeautyacademy.com/

PS: VTran - 18 năm uy tín chuyên 2 bang North Carolina và South Carolina. Nails, Facial, Tóc - hỗ trợ lý thuyết tiếng Việt, tiếng Anh và đổi bằng NC & SC. #vtranbeautyacademy #bangsouth #renew #License #laybangnail #doibangsouth #renewbangnorth

12 views0 comments

Comments


bottom of page