top of page

Bạn biết NIC là gì không?


NIC viết tắt của National Interstate Council - Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang - có trên 30 bang có thẩm quyền cấp bằng theo tiêu chuẩn này. Khi bạn được cấp bằng theo tiêu chuẩn NIC thì bạn có thể chuyển qua các bang có chung tiêu chuẩn mà không cần phải thi lại.

Ví dụ như: Bạn có bằng ở NC sau 2007 thì là bằng theo tiêu chuẩn NIC khi chuyển qua SC thì không cần thi lại và tùy theo tình trạng bằng của mình. Làm sao biết bằng mình có NIC - để biết chính xác bạn nên gọi trực tiếp cho state Board của bang đã cấp bằng cho bạn.

Nếu Anh chị em cần giúp đỡ chuyển bằng Nail/Facial/Tóc qua South Carolina thì hãy liên hệ với qua số điện thoại: 704-523-4834 (text/call) để được tư vấn cụ thể thêm. ......


PS: VTran - 18 năm uy tín chuyên 2 bang North Carolina và South Carolina. Nails, Facial, Tóc - hỗ trợ lý thuyết tiếng Việt, tiếng Anh và đổi bằng NC & SC.

22 views0 comments

Comments


bottom of page